Ensimmäinen tehtävä on varmistaa, että aseeseesi on ylipäätään saatavana valmis tukki. Näiden sivujen tarkoituksena on auttaa valinnassa erityisesti niiltä osin, joilta täkäläinen ja amerikkalainen nimityskäytäntö poikkeavat toisistaan.

Lähes aina oikein valittu Boyds-tukki ei tarvitse asennukseen mitään muuta kuin ruuvimeisselin ja reipasta mieltä. Erityisesti vanhemmissa aseissa on kuitenkin joskus pientä vaihtelua mm. valmistusajankohdan mukaan, minkä vuoksi edes kokonaan viimeistelty valmistukki ei aina asennu ilman pieniä sovitteluja. Useimmiten tästä on mahdollista selvitä kotityökaluin ja -menetelmin.

Kun valitset Boydsin nettisivuilla asemallin ja siihen jonkin tukkimallin, sivun alalaitaan ilmestyy yleensä vaaleansininen tekstipalkki, jossa on lueteltu valitun tukin tärkeimpiä mittoja. Tarkista, että ne täsmäävät aseeseesi.

Palkissa voi olla muutakin huomionarvoista, kuten alla olevan esimerkin Mauser-tukissa, jossa ei ole valmiiksi työstettyä lukonkammen koloa, koska sen paikka Mausereissa vaihtelee.

boyds_info

Mittayksiköt

Boydsin nettisivujen mittayksiköt ovat tuumina (1″ = 25,4 mm), ja jenkkityyliin valitettavasti vielä usein murtolukuina. Esimerkiksi

1 3/16″ = 1 + 3/16 tuumaa = 1.1875″ ~= 30,2 mm

Lukkorungon pituus

Tärkeimpiä mitoitusparametrejä on aseen lukkorungon pituus. Joissakin asemalleissa on olemassa vain yhtä lukonpituutta (esimerkiksi Tikka T3), toisissa niitä voi olla kolmekin erilaista (short, medium, long – ehkä jopa magnum…). Lukkorungon pituus määrittelee aseen rautojen kiinnitysruuvien välimatkan, eikä väärälle lukonpituudelle tarkoitettua tukkia ole mahdollista sovittaa paikalleen.

Boydsin nettisivuilla on ensin valittava asemalli ja siihen jokin tukkimalli, tämän jälkeen sivuilla on nähtävissä valitun tukin lukkoruuvien välimatka “Center to Center of Action Screws” tuumina, keskeltä keskelle mitattuna. Varmista, että tämä mitta täsmää omaan aseeseesi. Yllä olevassa esimerkissä mitta on 7 7/8″ = 7.875″ = 200 mm.

Lippaan / makasiinin malli

Aseissa on käytetty tyypillisesti kolmea erilaista lipas- tai makasiiniratkaisua.

Saranoitu pohjalevy (BDL / Hinged floor plate)

Patruunat ladataan makasiiniin yläkautta lukon ollessa auki. Makasiini on mahdollista tyhjentää alakautta avaamalla pohjalevy. Joissakin aseissa, kuten Browning A-bolt, irtolipas kiinnittyy saranoituun pohjalevyyn.

Ellei valitun tukin kohdalla muuta mainita, Boyds-tukit on tarkoitettu saranoidulla makasiinin pohjalevyllä varustettuihin aseisiin.

Kiinteä lipas (ADL / Blind magazine)

Patruunat ladataan makasiiniin yläkautta lukon ollessa auki. Makasiini voidaan tyhjentää vain  yläkautta patruuna kerrallaan käyttämällä lukkoa. Tukin pohjassa ei siis ole minkäänlaista aukkoa tai luukkua.

Irtolipas (Drop box / Detachable magazine)

Aseessa on irrotettava lipas, johon patruunat voidaan ladata kun lipas on irrallaan aseesta.

Piippu-uran muunnelmat (Barrel channel)

Normaali piippu (Sporter barrel / Factory barrel)

Yleisin kivääreissä käytetty normaalipainoinen piippumalli: “ohut tehdaspiippu”. Boydsin tukkivalikoimassa nimellä “factory barrel”.  Myös tämän piippumallin sovitus on Boyds-tukeissa vapaasti värähtelevä.

Kevytprofiilinen piippu (Light contour barrel)

Myös nimillä Featherweight, Mountain tai Compact Contour kulkeva normaalia ohuempi piippumalli; ei juuri tavata Suomessa. Nämä piiput vaativat tyypillisesti petauksen.

Magnum-piippu (Magnum barrel)

Monet valmistajat käyttävät magnum-kaliiperisissa aseissa hieman normaalia raskaampaa piippua suuremman paineenkeston vuoksi. Nämä piiput suositellaan sovitettavaksi factory barrel -tukkeihin (piippu-uraa hieman avarrettava).

Uritetut piiput (Fluted barrel)

Ulkopinnaltaan uritetut piiput ovat yleensä hieman normaalia paksumpia, jotta uritus on mahdollista tehdä. Nämäkin suositellaan sovitettavaksi factory barrel -tukkeihin.

Varmint-piippu (Varmint contour barrel)

Tämä on tyypillisesti paksu, mutta profiloitu raskas piippu, jolle tarkoitetut tukit ovat Boydsilla tyyppiä BBC (Bull Barrel Channel).

Tätä piippua ei normaalisti voida sovittaa Classic-, Featherweight Thumbhole-, tai Prairie Hunter -tukkeihin, koska niiden etuosassa ei ole piipun sivuilla riittävästi puuta piippukanavan avartamista varten. Ulkonäöstä tinkimällä tämäkin on mahdollista.

Tarkkuuspiippu (Bull Barrel)

Nämä paksut piiput ovat yleensä sivuprofiililtaan suoria, halkaisija tyypillisesti 1″ tai 1-1/4″. Tukin piippu-uraa voi olla tarpeen avartaa.

Vapaasti värähtelevä piippu

Kaikki Boyds-tukit on suunniteltu sallimaan piipun vapaa värähtely, ellei toisin mainita. Tukin etuosan ja piipun välissä on siis kauttaaltaan 0,5 – 1 mm vapaata tilaa, jotta piippu ei ota tukkiin kiinni lämmettyäänkään.

Sekä aseen että tukkien toleranssien vuoksi piippu ei välttämättä keskity täydellisesti piippu-uraan, ja sovitus saattaa vaatia pientä hiomista. Myös petaus voi auttaa keskittämisessä.

Piippuprofiilin mitat

Boydsin sivuilla on ase- ja tukkimallin valinnan jälkeen nähtävillä kaksi mittaa, jotka kertovat tukille tarkoitetun piipun paksuudesta.

  • Piste A: piipun paksuus aivan lukkorungon vierestä
  • Piste B: piipun paksuus 229 mm (9″) tästä eteenpäin

piippumitat

Tukin kätisyys

Monia tukkimalleja on saatavana sekä vasen- että oikeakätisenä. Huomaa, että tämä on erillinen asia itse aseen kätisyydestä – esimerkiksi “Left hand stock, right hand action” tarkoittaa vasenkätistä tukkia, jossa on upotukset oikeakätiselle aseelle!

© Copyright Eräliike Riistamaa Oy