Viimeksi päivitetty 24.1.2016

Vastuuvapautus: lainsäädäntö on ymmärrettävä kokonaisuutena, eikä yksittäisten lainausten tai otteiden perusteella. Alla olevat tiedot kerrotaan ns. parhaan tahdon mukaan, mutta Eräliike Riistamaa ei ota vastuuta niissä olevista virheistä tai niiden perusteella tehdyistä vääristä tulkinnoista. Moniselitteisyydet ja kiistakysymykset ratkaisee alkuperäinen lainsäädäntö ja viime kädessä tuomioistuin.

Ampuma-aselaki 9.1.1998/1: tehokas ilma-ase

Aselakia muutettiin 1.12. 2015, jolloin siihen lisättiin mm. määritelmä “tehokas ilma-ase”. Lain mukaan tämä tarkoittaa

 

…vuonna 1950 tai sen jälkeen valmistettua, ilman tai muun kokoon puristetun kaasun paineella toimivaa esinettä, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja joka on suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja.

Toisaalla taas määritellään tehokkaan ilma-aseen hankkimisen ja hallussapidon edellytykset.

Suomeksi tämä tarkoittaa äärimmilleen yksinkertaistettuna, että suurempikaliiperisille kuin 6,35 mm / .25″ ilma-aseille tarvitaan joulukuusta 2015 lähtien lupa, ja mainitulle kaliiperille tai sitä pienemmille edelleenkään ei.  Aseen todellinen teho ei vaikuta asiaan mitenkään.

Alla yritämme selventää kaikkia hankkimis- ja hallussapitotilanteita tähän lain muutokseen liittyen. Käytännön yksityiskohdat saattavat vaihdella eri poliisilaitoksilla, sillä ilmeisesti kattavaa, yhdenmukaista ohjeistusta ei viranomaisillakaan vielä ole.

Omistan jo ilma-aseen, jonka kaliiperi on 6,35 mm / 0.25″ tai pienempi

Ei tarvetta mihinkään toimenpiteisiin. Voit halutessasi myös myydä sen vapaasti täysi-ikäiselle ostajalle.

Omistan jo ilma-aseen, jonka kaliiperi on suurempi kuin 6,35 mm / 0.25″

Aseelle on hankittava hallussapitolupa. Siirtymäaikaa on yksi vuosi lain voimaantulosta, eli 30.11. 2016 saakka. Tänä aikana luvan saa ilman soveltuvuusharkintaa ja kustannuksia. Ase on mahdollisesti esitettävä poliisille, ja mikäli siinä ei ole tunnistenumeroa, sellainen lisättävä. Tätä ei saa tehdä itse.

Suosittelemme ehdottomasti luvan hankkimista olemassaoleville aseille siirtymäajan puitteissa. Myöhemmin se muuttunee vaikeaksi ja vähintäänkin maksulliseksi. Luvattoman aseen myyminen on, noh, luvatonta ja myös huolto hankaloituu. Lupa haetaan kotikunnan poliisilaitokselta.

Siirtymäaikana ennen lain voimaantuloa hankitun tehokkaan ilma-aseen voi myös myydä sellaisen hankkimiseen oikeutetulle (ks. alla). Tällöin myyjän ei tarvitse hakea aseelle lupaa.

Haluan hankkia ilma-aseen, jonka kaliiperi on 6,35 mm tai pienempi

Jos olet täysi-ikäinen, sovi myyjän kanssa vaihdettavasta rahasummasta, ja asia on sillä selvä. Tätäkään asetta ei saa esitellä julkisella paikalla (minkä kieltää mm. järjestyslaki) eikä luovuttaa ilman valvontaa tai opastusta alaikäisen käyttöön (minkä kieltää terve järki).

Haluan hankkia ilma-aseen, jonka kaliiperi on suurempi kuin 6,35 mm

Minulla on ennestään jokin ampuma-aselupa: voit hankkia aseen ilman etukäteen haettua hankintalupaa. Aseesta on kuitenkin 30 päivän kuluessa tehtävä ilmoitus poliisille ja tarvittaessa esitettävä se tarkastettavaksi. Lupa sille myönnetään ilman soveltuvuusharkintaa. Ilmoituksen hinta on poliisin 2016 palveluhinnastossa 25,00.

Minulla ei ole ennestään ampuma-aselupia: tehokkaan ilma-aseen hankintaan on haettava etukäteen hankintalupa ostajan kotikunnan poliisilaitokselta. Lupamenettely on kevyempi kuin ampuma-aseilla, mutta maksanee jonkin verran (kirjoitushetkellä ilma-aseen lupamaksusta ei ole poliisin nettisivustolla erikseen mainintaa – ampuma-aseiden luvan hakeminen maksaa 78,00). Mieti valmiiksi vastaukset siihen, mitä aiot aseella tehdä ja miten/missä aiot sitä säilyttää.

Hankittu ase on esitettävä tarkastettavaksi 30 päivän kuluessa ostohetkestä, ellei viranomainen erikseen siitä vapauta.

Haluan myydä ilma-aseen, jonka kaliiperi on suurempi kuin 6,35 mm

Ostajan tulee täyttää ylempänä mainitut vaatimukset: ostolupa poliisilta, tai esitettävä jokin ampuma-aselupa. Vastuukysymysten selventämiseksi suosittelemme, että kaupasta tehdään sekä myyjälle että ostajalle kauppakirja, josta ilmenevät kaikki tarvittavat tiedot, aivan kuten ajoneuvoa myytäessä.

Ostajan tulee myös varmistua, että myyjällä on oikeus hallussapitää kaupan kohteena olevaa asetta. Siirtymäaikana tämä on hieman kimuranttia, koska myyjällä ei välttämättä tarvitse vielä olla sille lupaa. Kannattaakin pyytää esim. kuitti, jolla voi todistaa että myyjä oli hankkinut aseen ennen 1.12.2015, mikäli myyjällä ei ole hallussapitolupaa sille.

Tehokkaiden ilma-aseiden säilyttäminen ja kuljettaminen

Tässä yhteydessä tehokas ilma-ase (vielä kerran: kaliiperi suurempi kuin 6,35 mm) rinnastuu ampuma-aseisiin. Niitä saa yleisillä paikoilla tai paikoissa, joihin yleisöllä on vapaa pääsy, kuljetella vain lataamattomana ja suojuksessa ja vain silloin, kun kuljetukseen on hyväksyttävä syy. Asetta ei siis huvikseen saa ottaa mukaan kylille, vaikka se laukussa olisikin.

Tehokkaat ilma-aseet on myös säilytettävä kuten ampuma-aseet, eli lukkojen takana. Myös tehokkaat ilma-aseet lasketaan mukaan säilytettävien ampuma-aseiden lukumäärään, eli jos aseita on kaikkiaan enemmän kuin viisi, niille on hankittava hyväksytty turvakaappi tai säilytystilat on erikseen hyväksytettävä poliisilla.

Tehokkaiden ilma-aseiden lainaaminen

Kuten ampuma-aseenkin, tehokkaan ilma-aseen saa lainata vain henkilölle, jolla on lupa vastaavanlaisen aseen hallussapitoon. Lainan vastaanottajalla on siis oltava joko tehokkaan ilma-aseen tai jonkin ampuma-aseen hallussapitolupa. Muussa tapauksessa aseen haltijan on oltava koko ajan läsnä, täysi-ikäinen, ja vastuu aseen käytön valvonnasta on sen haltijalla.

Tarvitsevatko suurikaliiperiset luodit tai tarvikkeet jatkossa lupaa?

Eivät. Ruutiaseidenkaan luodit eivät tarvitse mitään lupia (pl. ns. ERVA-luodit, ja tietenkin ladatut patruunat). Myöskään tehokkaiden ilma-aseiden lippaat yms. varusteet tai osat eivät ole jatkossakaan luvanvaraisia. Niitä saa siis vapaasti ostaa ja myydä.

Voiko tehokkaalle ilma-aseelle hakea rinnakkaisluvan esimerkiksi perheenjäsenelle?

Kyllä voi. On huomattava, että mikäli rinnakkaisluvan haltija on alaikäinen, hänellä ei ole oikeutta lainata asetta muille.

Saako tehokkaalla ilma-aseella metsästää?

“Ilma-asetta saa käyttää vain rakennuksen sisällä ja siellä vain muun rauhoittamattoman nisäkkään kuin villiintyneen kissan tappamiseen.” (Metsästysasetus 12.7.1993/666)

Lähteet

Ampuma-aselaki 9.1.1998/1

Ampuma-aseasetus 27.2.1998/145

Metsästysasetus 12.7.1993/666

© Copyright Eräliike Riistamaa Oy