Mikä on PCP-ilma-ase?

PCP (PreCompressed Pneumatic) -ilma-aseiden toiminta perustuu paineilmaan, joka on varastoitu aseessa olevaan säiliöön. Sen sijaan jousitoimisissa aseissa luodin matkaan lähettävä paineilmasysäys syntyy vasta laukaistaessa, kun mekanismi vapauttaa viritetyn jousen. Niihin verrattuna PCP-aseet ovat käytännöllisesti katsoen rekyylittömiä, koska laukaisun aikana liikkuvat massat ovat hyvin pieniä.

PCP-aseiden käyttämät ilmanpaineet ovat hyvin suuria, jopa yli 200 bar. Tästä johtuen niitä ei voida täyttää normaaleilla käsipumpuilla tai työkalukompressoreilla, joiden maksimipaineet ovat yleensä alle 10 baria. PCP-aseet täytetään joko tarkoitusta varten tehdyillä korkeapainekäsipumpuilla, tai hyödyntäen esimerkiksi sukelluspulloon varastoitua paineilmaa erityisen täyttösarjan avulla.

Minkälaisia tehoja PCP-aseilla saavutetaan?

Teho (so. luodin liike-energia) riippuu luodin massasta ja lähtönopeudesta fysiikasta tutun kaavan E = ½mv² mukaan. Useilla PCP-aseilla saavutetaan helposti äänennopeutta (n. 330 m/s, riippuen lämpötilasta) lähenteleviä luodin lähtönopeuksia. Esimerkiksi tyypillisen 1,6 grammaa painavan 6,35 mm kaliiperisen ilma-aseluodin energia nopeudella 270 m/s on yli 60 joulea.

Jotkut aseet kykenevät ylittämäänkin äänennopeuden varsinkin keveämmillä luodeilla. Tämä ei kuitenkaan ole enää kovin hyödyllistä, sillä yliäänisenä diabolo-tyyppinen (“sulkapallo”) ilma-aseen luoti menettää tarkkuutensa, lyijyn kertyminen piipun sisäpintaan kiihtyy dramaattisesti, ja luodin lento muuttuu hyvin äänekkääksi.

Nyrkkisääntönä ilma-aseet toimivat aina vakioenergialla. Mikäli aseen tehoa ei muuteta joko säätämällä tai modifioimalla, lähtönopeus riippuu käytetyn luodin massasta. Luodin iskuenergia ei siis juurikaan muutu, kevyt luoti vain lentää nopeammin. Vastaavasti pelkkä tieto lähtönopeudesta ei kerro tehosta mitään, ellei käytetyn luodin massaa ilmoiteta.

Miten PCP-ase viritetään?

PCP-aseissa työn tekee paineilma. Virittäminen laukausta varten ei siis vaadi ponnistelua, kuten esimerkiksi jousitoimisissa aseissa.

Asemallista riippuen luodit ladataan joko yksi kerrallaan piippuun tai aseessa voi olla lipas, joka syöttää uuden luodin joka latausliikkeellä. On olemassa myös puoliautomaattisia aseita, joissa pelkkä liipasimesta vetäminen riittää uuteen laukaukseen (esimerkiksi FX Revolution ja Monsoon) ja jopa täysautomaattisia, sarjatuleen kykeneviä aseita (sähkötoimiset Evanix-mallit).

Kuinka monta laukausta saavutetaan yhdellä täytöllä?

Laukausmäärä riippuu aseen säiliön koosta, jossain määrin käytetystä luodista, ja erityisesti kaliiperista. Suuremmat kaliiperit nielevät enemmän ilmaa per laukaus. Useimmissa PCP-aseissa säiliön maksimipaine on 200 bar ja niillä voidaan ampua järkevästi vielä noin 100 bar paineella, minkä jälkeen säiliö on täytettävä.

Mikäli aseessa on tehonsäätö, pienempää tehoa käyttämällä saavutetaan luonnollisesti enemmän laukauksia.

Ovatko PCP-aseet tarkkoja?

Lyhyesti: kyllä. Jousitoimisiin, taittopiippuisiin ilma-aseisiin verrattuna PCP-aseilla on kaksi merkittävää etua: jousimekanismin aiheuttaman tärähdyksen puute, ja kiinteä piippu, joka pysyy aina samassa linjassa tähtäinlaitteiden suhteen. Ilma-aseen luodin keveys ja suhteellisen pieni nopeus tuo omia rajoitteitaan tuuliherkkyyden ja kantomatkan suhteen, mutta hyvissä olosuhteissa parhailla PCP-aseilla ammutaan parin sentin kasoja jopa noin 80 metrin etäisyydelle. Siihen tarvitaan toki myös taitava ampuja!

Tarvitsenko äänenvaimentimen?

Suuren tehon vuoksi erityisesti suurikaliiperiset PCP-aseet ovat varsin äänekkäitä. Monissa aseissa onkin piippuun sisäänrakennettuna vaimennin (shrouded barrel), joka yleensä pitää äänen melko hyvin kurissa. Muihin aseisiin suosittelemme lisävaimenninta sekä kuuloterveyden, ampumamukavuuden että naapurisovun säilymisen vuoksi. Käytä ampuessasi kuulonsuojausta, mikäli aseessa ei ole vaimenninta.

6,35 mm kaliiperiin asti vaimentimissa käytetään tyypillisesti ½” UNF-kierrettä. Monissa aseissa on valmiiksi piipunsuussa sopiva kierre suojaholkin alla.

Miten puhdistan ilma-aseen?

Ilma-aseiden piipun tarpeetonta rassaamista on syytä välttää. Koska ruutia ei käytetä, ei synny myöskään syövyttäviä palamisjäämiä, jotka olisi poistettava joka session jälkeen. Älä missään tapauksessa käytä mineraaliöljypohjaisia voitelu- tai puhdistusaineita ilma-aseiden paineenalaisiin osiin tai piipun sisäpintaan.

Lue lisää: Ilma-aseiden puhdistus

Tarvitsevatko ilma-aseet lupia?

Uusi aselaki astui voimaan 1. 12. 2015. Sen mukaan suuremmat kuin kaliiperin 6,35 mm (.25″) ilma-aseet (termi “tehokas ilma-ase”) ovat luvanvaraisia. Mainitulla päivämäärällä alkoi vuoden siirtymäaika, jolloin ennen lain voimaantuloa hankitut tehokkaat ilma-aseet on mahdollista luvittaa ilman soveltuvuusharkintaa ja veloituksetta. Lue ilma-aseiden lupakäytännöistä lisää täältä.

Ilma-aseisiin tarkoitetut äänenvaimentimet, ilma-aseiden osat tai ammukset eivät nykyisen tulkinnan mukaan tarvitse mitään lupia kaliiperista riippumatta.

Mitään ilma-aseita ei voida lain mukaan myydä kuin 18 vuotta täyttäneille ilman huoltajan lupaa. Nuoremmatkin saavat niitä valvottuna käyttää. Tehokkaat ilma-aseet ovat väärinkäytettyinä hengenvaarallisia – kannustamme vanhempia ehdottomasti opastamaan nuorisoa myös ilma-aseiden turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön!

Korkeapaineisen paineilman tai sen käsittelyyn tarkoitettujen välineiden kanssa ei myöskään pidä leikkiä!

Miten täytän aseen ilmasäiliön?

Useimpien PCP-aseiden normaali täyttöpaine on 200 bar. Siihen tarvitaan joko erityinen korkeapainepumppu tai paineilmapullo + täyttösarja. Nämä liitetään aseeseen täyttöadapterilla, jonka tyyppi vaihtelee aseesta toiseen. Adapterin kiinnityskierre on lähes aina tyypiltään 1/8″ BSP, ja se sopii silloin suoraan useimpien pumppujen letkuun tai täyttösarjaan.

Käsikäyttöinen pumppu on kevyt ja kätevä kuljettaa mukana. Se ei ole kuitenkaan aivan kevyt käyttää – alle 60-kiloinen käyttäjä on helposti vaikeuksissa – ja täyttö kestää melko pitkään. Suosittelemme käsipumppua korkeintaan 500 cm3 painesäiliöllä varustettujen aseiden täyttöön.

Paineilmapullo + täyttösarja on hankalammin kuljetettava, mutta täyttö käy nopeasti eikä hengästytä käyttäjää. Pulloissa on useimmiten kiinteä sulkuventtiili ja DIN18-naaraskierre (toiselta nimeltään G5/8). Täyttösarjat (esimerkiksi MDE ja FX) käyvät suoraan tähän kierteeseen. Täyttösarjassa on painemittari ja venttiili paineen vapauttamiseksi letkusta ennen aseen irrottamista.

PCP-aseiden täyttöön kannattaa ehdottomasti hankkia 300 bar paineilmapullo. Usein on saatavana edullisesti 200 bar pulloja, jotka nekin kyllä soveltuvat käyttöön, mutta niillä ei aseeseen saa täyttä 200 bar painetta kuin ehkä kerran; sitten pullo on jo vajaa.

Paineilmapullojen täyttö onnistuu kohtuulliseen hintaan sukellustarvikeliikkeissä. Monilla paikkakunnilla myös palokunnat täyttävät paineilmapulloja.

Kuinka monta kertaa aseen voi täyttää sukelluspullosta?

Suuntaa-antavan arvion saat tällä laskurilla.

Saako ilma-aseilla metsästää?

Joissakin maissa ilma-aseilla metsästäminen on luvallista. Suomen lainsäädännössä metsästäminen on kuitenkin nimenomaan määritelty ruutiaseilla tapahtuvaksi, joten se sulkee ilma-aseet kategorisesti pois riippumatta siitä, ylittääkö ammuksen iskuenergia metsästyslaissa määritellyt minimivaatimukset. Ilma-aseella ei saa ampua edes tuhoeläimiä.

Keväällä 2013 voimaan tulleiden säännösten mukaan ilma-aseiden käyttö on kuitenkin sallittu “vain rakennuksen sisällä ja siellä vain muun rauhoittamattoman nisäkkään kuin villiintyneen kissan tappamiseen” (metsästysasetus 11.4.2013/270, 20 a §).

Huomaa myös, että järjestyslain 10 § mukaan ampuma-aseen näköisen esineen hallussapito julkisella paikalla on kielletty. Ilma-asettakaan ei siis saa kuljetella näkösällä ilman pussia tai koteloa.

Voiko PCP-ilma-aseilla ampua sisäradoilla?

Itse asiassa useimmat 10 m radoilla käytettävät kilpa-aseet ovat nykyään PCP-periaatteella toimivia. Ne on kuitenkin suunniteltu nimenomaan tähän käyttöön: kaliiperi on 4,5 mm ja luodin lähtönopeus alle 200 m/s, mikä pitää energian alle 10 joulessa. Suuritehoisilla PCP-aseilla ei pidä ampua kilpa-aseille tarkoitetuilla sisäradoilla, sillä maalilaitteet eivät kestä niiden osumia.

Ovatko PCP-ilma-aseet kestäviä?

Oikein käytettynä ja huollettuina PCP-ilma-aseet ovat erittäin varmatoimisia ja pitkäikäisiä. Valtaosa aseiden vioista johtuu venttiilikoneistoihin joutuneista roskista ja epäpuhtauksista, jotka aiheuttavat painevuotoa. Puhtaus ja huolellisuus täytön yhteydessä auttaa välttämään nämä ongelmat.

Lisätietoa

Lue myös Suomen ilma-aseharrastajat ry:n tietopaketti ilma-aseista.

© Copyright Eräliike Riistamaa Oy