Poliisihallitus on katsonut lausunnossaan standardin EN 14450 S1/S2 täyttävän vähintään kansallisen standardin SFS 5870 vaatimukset. Riistamaan turvakaapit TK7 ja TK12 on hyväksytty standardin EN 14450 S1 mukaan, ja siten niitä voidaan käyttää ampuma-aselain tarkoittamina turvakaappeina.

Lue Poliisihallituksen lupahallintoyksikön asehallinnon lausunto 2020/2010/3559, annettu 14.10.2010:

Lausunto turvakaappistandardien vastaavuuksista (PDF)